Çalışabilirim! Projesi

 • Çalışabilirim! Projesi

  Proje Yürütücüsü: TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ (TÜRKİYE)

  Ortak Kurumlar ve Ülkeleri:

  *The Romanian Spinal Cord Society (Romanya),
  *Praxis Europe (Birleşik Krallık),
  *Sağlık-Sen (Türkiye)

  Proje Süresi: 12 ay

  Uygulama Şehirleri ve Ülkeler:

  *İstanbul (Türkiye),
  *Bükreş (Romanya),
  *Birmingham (Birleşik Krallık)

  AMAÇ:

  Engelli bireylerin istihdam hakları konusunda siyasi reformlar geliştirilmesi ve bu sürece STK’ların katkı sağlaması için ihtiyaç duyulan kapasitenin iyileştirilmesi hedeflendi. Ayrıca bu alanda iletişim ağları kurularak sivil toplum katılımının sürdürülebilir kılınması sağlanmaya çalışıldı.

  BAŞLICA ETKİNLİKLER:

  * Üç ülkeyi kapsayacak ve engelli bireylerin istihdamına ilişkin mevzuatların incelendiği raporlar hazırlandı.
  * Engelli bireylere yönelik istihdam politikalarının değerlendirildi bir uluslararası bir seminer düzenlendi. 
  * Birleşik Krallık ve Romanya’ya düzenlenen çalışma ziyaretleri aracılığıyla yerinde inceleme yapıldı.
  * Türkiye, Romanya ve İngiltere hukuklarında engelli çalışanların haklarının karşılaştırıldığı bir karşılaştırmalı rapor hazırlandı.
  * Düzenlenen seminer kapsamında organize edilen atölye çalışmaları esnasında mevcut politikaların analizleri yapıldı ve bu politikalar hakkında bir değerlendirme ve öneri raporu hazırlandı.